Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2015

nezen
nie tylko wykoleiła pociąg jego myśli, ale także wyrwała tory, spaliła stacje i przetopiła mosty na złom
— Pratchett, Piramidy
Reposted frommgv4 mgv4 viafar-away far-away
Donoszę ci że rano wstałem
i nie ma niczego tu
na co chciałbym spojrzeć.
— Jerzy Grupiński
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viafar-away far-away
nezen
Narva, Estonia
Reposted fromkanusia kanusia viaLew-i-wilk Lew-i-wilk
nezen
9373 6010
Reposted fromszatatan szatatan viaLew-i-wilk Lew-i-wilk

June 20 2015

nezen

June 12 2015

nezen
0630 e4da 500
jebany wrocław
Reposted fromhornypigeon hornypigeon viaSebeczek Sebeczek
nezen
3693 977f
Reposted fromiamstrong iamstrong viaSebeczek Sebeczek

June 11 2015

nezen

June 04 2015

nezen
0332 0442
Reposted fromsavallah savallah vianomnomnomnom nomnomnomnom

June 03 2015

4943 5422 500
nezen
4098 4bf7
Reposted fromuniesienia uniesienia vianomnomnomnom nomnomnomnom

June 02 2015

nezen
7033 9dbf 500
Reposted fromorchis orchis vianomnomnomnom nomnomnomnom

May 29 2015

nezen
nezen
7879 19a1 500
kusząca propozycja, ale chyba jednak nie.
Reposted frompiehus piehus viaLookrecja Lookrecja

May 28 2015

nezen
Lepiej się rozstać. W każdej sprawie ludzkiej istnieje krąg, którego nie powinno się przekraczać. Lepiej odejść i ocalić chociażby wspomnienia. Szacunek. Godność. To mimo wszystko nie są takie głupie sprawy, jak by się zdawało
— M.Hłasko
Reposted fromswojszlak swojszlak viaLookrecja Lookrecja
nezen
4930 300b 500
Świetlicki Marcin
Reposted fromhavingdreams havingdreams viaLookrecja Lookrecja

May 26 2015

nezen
3087 a0ce

May 25 2015

6496 a5f9
Reposted frompengin pengin viaLookrecja Lookrecja
nezen
Nie lubię jak mi ktoś tak wywala prawdę prosto w oczy, w dodatku prawdę, którą świadomie od siebie odpycham [...].
— Ł. Gołębiewski
Reposted fromlaazy laazy viaLookrecja Lookrecja

May 22 2015

nezen
- Pani nie jest osoba wierzącą?(...) - Och, chyba wierzę w herbatę, wschody słońca i takie rzeczy - Pytałem o religię - Znam kilku bogów w okolicy, jeśli o to chodzi - Wielu ludzi znajduje w wierze pociechę - To dobrze - Naprawdę? Myślałem, że będzie się pani spierać - Nie do mnie należy mówienie im, w co mają wierzyć. Dopóki zachowują się przyzwoicie - Ale wiara nie jest czymś co by panią pociągało? Może w mrocznych godzinach... - Nie. Mam już termofor
— Pratchett, Carpe jugulum
Reposted frommgv4 mgv4 viaLookrecja Lookrecja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl