Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 23 2017

nezen
I jakby nam było mało
rzeczywistych klęsk i cierpień
- dobijemy się słowami.
— W. Szymborska "Buffo"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viamhsa mhsa
nezen
nezen
Ja byłem najcichszy. Nie próbowałem z nikim nic nawiązać, ale w ogóle taki jestem, że wolę bardzo chętnie nic nie mówić. Nie dlatego, że nie mam nic do mówienia, odwrotnie, bardzo odwrotnie, ale komu mówić, komu opowiadać, kto na to zasługuje? Dlatego wolę już słuchać chociażby.
— Edward Stachura, "Nocna jazda pociągiem"
Reposted fromapocomitonaco apocomitonaco viamhsa mhsa
9549 7425 500

rexisky:

Artwork by @627726 | Motion Effects by rexisky

Reposted fromAmericanlover Americanlover viamhsa mhsa
nezen
nezen
5291 ffd7
Reposted fromrol rol viamhsa mhsa
7336 1a07 500
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viamhsa mhsa

May 13 2017

nezen
Za dużo pamiętam [...]. Nie powinno się tyle pamiętać. Człowiek nie beczka. Nie wszystko się w nim zmieści. A najgorsze, kiedy zacznie się przelewać.
— Wiesław Myśliwski, „Widnokrąg”
nezen
9090 2ae5 500
Reposted fromhydrosphere hydrosphere via12101992 12101992
nezen
3648 375c 500
Reposted fromoll oll via12101992 12101992

April 17 2017

nezen
9862 aead 500
Reposted fromlambadada lambadada viawhiteicetea whiteicetea

March 15 2017

nezen
Zastanawiałam się nad tym często, ale nigdy nie potrafiłam zrozumieć, dlaczego właściwie dobroć wyszła z mody?
— Krystyna Siesicka

March 07 2017

9261 90ff 500
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho viaimmuff immuff
nezen

Kiedy pijesz, to świat nadal gdzieś tam sobie istnieje, ale przynajmniej na chwilę zdejmuje ci nogę z gardła.

— Charles Bukowski - Faktotum
nezen
- Zawsze tak dużo myślisz, Charlie?
- Czy to coś złego?
- Niekoniecznie, ale czasem ludzie nie uczestniczą przez to w życiu. 
— Stephen Chbosky – Charlie
Reposted frompassionative passionative viaimmuff immuff
Reposted fromnokturnal nokturnal viaimmuff immuff
nezen
8316 c60e
Reposted frombeatkazz beatkazz viaimmuff immuff

March 05 2017

nezen
3605 b78d
Reposted fromtez tez viaimmuff immuff

February 16 2017

nezen
(...)Są takie dni, kiedy niebycie jest jedyną formą gwarantującą zachowanie zdrowia psychicznego
— Marcin Bruczkowski - Radio Yokohama
Reposted frompieprzycto pieprzycto viafar-away far-away
nezen
9211 4f6a
Reposted fromriseme riseme viafar-away far-away
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl