Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 09 2019

nezen
- Mnie się nadal wydaje, że to "prawdziwe życie" dopiero ma nadejść.

- Tak, jasne, kiedy jesteśmy młodzi, wydaje nam się, że przeżywamy ciągle wstęp do życia. Mamy 20 lat, 30 i myślimy: "Prawdziwe to dopiero się zacznie". Przebiegamy przez te progi, czekając na jakiś przełom, a to, co jest teraz...

- Jest nieważne.

- Jest czekaniem. Zmartwię panią. Ta choroba nie mija. Wciąż się myśli: "Zaraz, już zaraz zacznę żyć". Już, już, jeszcze jeden tekst napiszę, jedne zajęcia poprowadzę i zaczynam żyć.
— Marek Bieńczycki w rozmowie z Magdaleną Kicińską, "Mieszkam w Republice Nie Tutaj", Wyborcza.pl Magazyn 14.03.15
Reposted from1923 1923 viapiehus piehus
nezen
5001 729e
Reposted fromwabnicu wabnicu viaberewere berewere
nezen
7279 6282 500
Reposted fromverdantforce verdantforce viaberewere berewere
nezen
6629 b7da 500
Reposted fromtfu tfu viaberewere berewere
nezen
6549 ce5a 500
Reposted fromtfu tfu viaberewere berewere
nezen
1841 d919
Reposted fromkrolfasolek krolfasolek viaberewere berewere
nezen
8721 dec3
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaberewere berewere
nezen
8678 1fa9
Reposted fromHetaira Hetaira viaberewere berewere
nezen
0039 cb08
Reposted fromzlanieznajoma zlanieznajoma viaberewere berewere
nezen
3002 bc89 500
Reposted frommagdenvja magdenvja viaberewere berewere
nezen
9332 e346 500
Reposted fromGosha Gosha viaberewere berewere
nezen
4206 1e7c 500
Marcin Świetlicki,  Autobiografia. Nieprzysiadalność. Rozmawia Rafał Księżyk
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viaberewere berewere

February 04 2018

4806 a202
Reposted fromerosum erosum viainaya inaya

October 15 2017

nezen
1530 1b6b 500
Reposted fromzielony-rower zielony-rower viainaya inaya
nezen
5322 e643 500
Reposted frominaska inaska viainaya inaya

September 10 2017

nezen
„Chciałbym, żeby każdy człowiek miał szansę kiedyś stać się sławnym i bogatym
oraz żeby kupił wszystko o czym marzył – bo tylko w ten sposób zrozumie,
że nie taki jest cel życia.”
— Jim Carrey
Reposted fromavooid avooid viapannakies pannakies
nezen
4691 c491
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viapannakies pannakies
nezen
Reposted frombluuu bluuu viapannakies pannakies

August 29 2017

Samemu może i dobrze się mieszka, ale zasypia fatalnie.
— Piotr Adamczyk, Pożądanie mieszka w szafie (via plastikowe)
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viasanders sanders
nezen
1864 c3ad
Reposted frommaardhund maardhund viasanders sanders
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl