Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 13 2017

nezen
Za dużo pamiętam [...]. Nie powinno się tyle pamiętać. Człowiek nie beczka. Nie wszystko się w nim zmieści. A najgorsze, kiedy zacznie się przelewać.
— Wiesław Myśliwski, „Widnokrąg”
nezen
9090 2ae5 500
Reposted fromhydrosphere hydrosphere via12101992 12101992
nezen
3648 375c 500
Reposted fromoll oll via12101992 12101992

April 17 2017

nezen
9862 aead 500
Reposted fromlambadada lambadada viawhiteicetea whiteicetea

March 15 2017

nezen
Zastanawiałam się nad tym często, ale nigdy nie potrafiłam zrozumieć, dlaczego właściwie dobroć wyszła z mody?
— Krystyna Siesicka

March 07 2017

9261 90ff 500
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho viaimmuff immuff
nezen

Kiedy pijesz, to świat nadal gdzieś tam sobie istnieje, ale przynajmniej na chwilę zdejmuje ci nogę z gardła.

— Charles Bukowski - Faktotum
nezen
- Zawsze tak dużo myślisz, Charlie?
- Czy to coś złego?
- Niekoniecznie, ale czasem ludzie nie uczestniczą przez to w życiu. 
— Stephen Chbosky – Charlie
Reposted fromrefuge refuge viaimmuff immuff
Reposted fromnokturnal nokturnal viaimmuff immuff
nezen
8316 c60e
Reposted frombeatkazz beatkazz viaimmuff immuff

March 05 2017

nezen
3605 b78d
Reposted fromtez tez viaimmuff immuff

February 16 2017

nezen
(...)Są takie dni, kiedy niebycie jest jedyną formą gwarantującą zachowanie zdrowia psychicznego
— Marcin Bruczkowski - Radio Yokohama
Reposted frompieprzycto pieprzycto viafar-away far-away
nezen
9211 4f6a
Reposted fromriseme riseme viafar-away far-away

July 05 2015

5912 b863 500
Reposted frompadmasam padmasam viamuladhara muladhara
nezen

“Poza tym chciałbym już zobaczyć twoją mordę. Ktoś kto nie boi się ośmieszenia napisałby: tęsknię”.

— z listu Ryszarda Lassoty do Agnieszki Osieckiej
Reposted fromcasanovared casanovared viamuladhara muladhara
nezen
Patrzą na mnie,
więc pewnie mam twarz.

Ze wszystkich znajomych twarzy
najmniej pamiętam własną.

Nieraz mi ręce
żyją zupełnie osobno.
Może ich wtedy nie doliczać do siebie?

Gdzie są moje granice?

Porośnięty przecież jestem
ruchem albo półżyciem.

Zawsze jednak
pełza we mnie
pełne czy też niepełne,
ale istnienie.

Noszę sobą
jakieś swoje własne
miejsce.
Kiedy je stracę,
to znaczy, że mnie nie ma.

Nie ma mnie,
więc nie wątpię.
— Miron Białoszewski, Autoportret Odczuwalny
Reposted fromaufwiedersehen aufwiedersehen viamuladhara muladhara
nezen
0358 e47c 500
Reposted fromAgnik Agnik viamuladhara muladhara

June 28 2015

5800 1fe7 500
Reposted frombaboooshka baboooshka viaoopsiak oopsiak

June 27 2015

nezen
8934 61dc
Reposted fromlolitteinparis lolitteinparis viafar-away far-away

June 25 2015

nezen
- Wie pan jaki to jest czas "ja planuję"?
-No jaki?
- STRACONY, psze pana. Trza robić, a nie planować.
— pijak z filozoficznym podejściem w sklepie
Reposted fromSapereAude SapereAude viafar-away far-away
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl