Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 04 2018

4806 a202
Reposted fromerosum erosum viainaya inaya

October 15 2017

nezen
1530 1b6b 500
Reposted fromzielony-rower zielony-rower viainaya inaya
nezen
5322 e643 500
Reposted frominaska inaska viainaya inaya

September 10 2017

nezen
„Chciałbym, żeby każdy człowiek miał szansę kiedyś stać się sławnym i bogatym
oraz żeby kupił wszystko o czym marzył – bo tylko w ten sposób zrozumie,
że nie taki jest cel życia.”
— Jim Carrey
Reposted fromavooid avooid viapannakies pannakies
nezen
4691 c491
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viapannakies pannakies
nezen
Reposted frombluuu bluuu viapannakies pannakies

August 29 2017

Samemu może i dobrze się mieszka, ale zasypia fatalnie.
— Piotr Adamczyk, Pożądanie mieszka w szafie (via plastikowe)
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viasanders sanders
nezen
1864 c3ad
Reposted frommaardhund maardhund viasanders sanders

July 23 2017

nezen
I jakby nam było mało
rzeczywistych klęsk i cierpień
- dobijemy się słowami.
— W. Szymborska "Buffo"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viamhsa mhsa
nezen
nezen
Ja byłem najcichszy. Nie próbowałem z nikim nic nawiązać, ale w ogóle taki jestem, że wolę bardzo chętnie nic nie mówić. Nie dlatego, że nie mam nic do mówienia, odwrotnie, bardzo odwrotnie, ale komu mówić, komu opowiadać, kto na to zasługuje? Dlatego wolę już słuchać chociażby.
— Edward Stachura, "Nocna jazda pociągiem"
Reposted fromapocomitonaco apocomitonaco viamhsa mhsa
9549 7425 500

rexisky:

Artwork by @627726 | Motion Effects by rexisky

Reposted fromAmericanlover Americanlover viamhsa mhsa
nezen
nezen
5291 ffd7
Reposted fromrol rol viamhsa mhsa
7336 1a07 500
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viamhsa mhsa

May 13 2017

nezen
Za dużo pamiętam [...]. Nie powinno się tyle pamiętać. Człowiek nie beczka. Nie wszystko się w nim zmieści. A najgorsze, kiedy zacznie się przelewać.
— Wiesław Myśliwski, „Widnokrąg”
nezen
nezen
3648 375c 500
Reposted fromoll oll viaonmelancholyhill onmelancholyhill

April 17 2017

nezen
9862 aead 500
Reposted fromlambadada lambadada viawhiteicetea whiteicetea

March 15 2017

nezen
Zastanawiałam się nad tym często, ale nigdy nie potrafiłam zrozumieć, dlaczego właściwie dobroć wyszła z mody?
— Krystyna Siesicka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl